Mit jelent a SWOT, magyarul a GYELV elemzés?


A SWOT (Strengths - erősségek, Weaknesses - gyengeségek, Opportunities - lehetőségek és Threats - veszélyek) elemzés egy olyan keretrendszer, amely egy vállalkozás versenyhelyzetének értékelésére és a stratégiai tervezés fejlesztésére szolgál. A SWOT-elemzés felméri a belső és külső tényezőket, valamint a jelenlegi és jövőbeni potenciált.

A SWOT-elemzés magyar megfelelője a GYELV-elemzés.

Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, és van rá befolyásunk, hogy jobban működjenek.

Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és van rá befolyásunk, hogy még jobban működjenek.

Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.

Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a sikerességünk esélyeit, kockázatot is jelentenek.

A SWOT elemzésről részletesebben olvashatsz cikkünkben.


Miért elégedettek Ügyfeleink?


Mert hatékony megoldást kínálunk a látogatóik, ügyfeleik és az eladásaik növelésére. Az Ügyfeleink értékelik az adatokon alapuló, mégis kreatív marketing stratégiák megalkotását és végrehajtását.

Adatvezérelt marketing
Korrekt árazás